Avarn Security kjøper Security Norway

Avarn Security har inngått avtale om å kjøpe Security Norway AS sin virksomhet. Med oppkjøpet fortsetter Avarn Security den kraftige veksten selskapet har hatt innenfor næringer som olje og gass sant fiskerinæring og verftsindustri.

Security Norway er et godkjent vaktselskap med hovedkontor i Kristiansund og avdelingskontor i Ålesund. Selskapet har rundt 40 ansatte og har spesialisert seg på vakttjenester innen beredskapstjenester, fortøyningstjenester, sentervakthold, svinntjenester, ISPS-vakthold, stasjonære vaktoppdrag og sikkerhetstjenester til blant annet oljeindustrien.

- De siste årene har vi opplevd en godt vekst i selskapet. Nå mener vi tiden er inne til å ta nye steg og er derfor godt fornøyd med å få Avarn Security som nye      eiere. Avarn Security er en solid og ledende sikkerhetsaktør i det nordiske markedet, og jeg har tillit til at de vil kunne videreutvikle de gode kundeforholdene vi  har etablert, sier daglig leder i Security Norway, Robert O. Glærum.

Avarn Security sitt heleide datterselskap Skan-kontroll er allerede inne på eiersiden i Security Norway med en aksjepost på 34%.

Alle Ansatte i Security Norway vil bli innlemmet i Avarn Security, hvor blant annet Glærum selv er tiltenkt en markedsrettet rolle fremover.

- Jeg gleder meg til å fortsette og jobbe med sikkerhetstjenester i Avarn Security, og er overbevist om at kundene vil få tilgang på et enda bredere produktspekter     gjennom dette salget, avslutter Glærum.

 

Styrker konkurransekraften

Country Managing Director i Avarn Security, Kjell Frode Vik, mener at oppkjøpet er et viktig signal til markedet om selskapets satsing i regionen.

- Security Norway er godt forankret i et viktig geografisk markedsområde for oss. Gjennom oppkjøpet øker vi vår tilstedeværelse og styrker konkurransekraften vår betydelig i regionen. Security Norway har mange dyktige medarbeidere som vi gleder oss til å ta imot. Det blir viktig for oss å kunne videreføre den kompetansen og erfaringen de besitter.

- Vi ønsker alle kunder i Security Norway velkommen til oss, og ser frem til å fortsette det gode arbeidet med å trygge både mennesker og verdier. Sammen med ledelsen i Security Norway skal vi sørge for at kundene får en positiv opplevelse av oss som deres nye sikkerhetsleverandør, sier Kjell Frode Vik.

 

Om Avarn Security

Avarn Security (tidligere Nokas) er en ledende nordisk sikkerhetsleverandør til offentlige og private virksomheter samt til privatmarkedet. Som totalleverandør spenner våre leveranser seg fra vakttjenester, alarm- og tekniske sikkerhetsløsninger, industrivern og sikkerhetsberedskap til kontroll- og rådgivningstjenester. Konsernet har rundt 16.000 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark, og Finalnd og forventer å omsette for NOK 8,4 milliarder i 2021.

 

Security Norway er din
lokale leverandør av lønnsom trygghet

Vi har døgnbemannet vakttelefon for utrykning og fortøyning

Som kunde hos Security Norway, kan du via vår døgnåpne vakttelefon nå våre vektere eller vår organisasjon - akkurat når behovet måtte oppstå. 

Fortøyning 99 07 65 55

Litt tilleggsinformasjon kanskje... Noe som er mer forklarende enn et telefonnr.

Vakttelefon Krsitiansund (24t) 99 20 67 99

Litt tilleggsinformasjon kanskje... Noe som er mer forklarende enn et telefonnr.

Vakttelefon Ålesund (24t) 91 67 55 55

Litt tilleggsinformasjon kanskje... Noe som er mer forklarende enn et telefonnr.

For ansatte
For våre kunder

Her kommer det snart en ny spennende løsning for våre kunder.
Logg inn

Med hovedkontor i Kristiansund og avdelingskontor i Ålesund dekker vi Møre og Romsdal med et bredt spekter av vektertjenester

VÅRE TJENESTER

Trenger din bedrift sikkerhetsanalyser, sikring av havneområder, kurs og opplæring av ansatte, alarmberedskap eller en sikker resepsjon? Security Norway tilbyr et bredt utvalg av vekter- og sikringstjenester over hele Møre og Romsdal, og har døgnbemannet vakttelefon for våre kunder.

KONTROLLTJENESTER

Våre kontrolltjenester er varierte og tilpasset etter din bedrifts behov - hvor formålet alltid er å forebygge svinn.

LES MER
VIDEOVAKT

Med videovakt sikrer vi verdier og blant annet byggeplasser, næringsbygg, skoler og barnehager. Security Norway sørger for riktige ressurser til riktig tid!

LES MER
SVINNBEKJEMPELSE

Vi tilbyr mange ulike typer tjenester innen svinnbekjempelse, og hovedmålet er alltid å minimere svinnet - og derav også tap!

LES MER
SIKKERHETSANALYSE

Hensikten med en sikkerhetsanalyse er å kartlegge sannsynlighet og konsekvens ved et sikkerhetsbrudd i din bedrift, slik at du kan sove godt på natten.

LES MER
MOBILT VAKTHOLD

Vi leverer mobilt vakthold til et mangfold av bedrifter i Møre og Romsdal, hvor hovedoppgaven er å forebygge eller forhindre uønskede hendelser på bygninger og tilhørende områder.

LES MER
UTRYKNING

Security Norway er tilkoblet døgnbemannede vakttelefoner, og våre vektere er klare 24/7 for å betjene alarmkunder og hasteoppdrag.  

LES MER
RESEPSJON

Vår resepsjonstjeneste er for bedrifter med sikringsbehov og adgangskontroll, og er en uniformert tjeneste.  

LES MER
STASJONÆRE OPPDRAG

Denne tjenesten passer for store bedrifter som har sikringsbehov store deler av  døgnet, og har mange ansatte og stort areal.

LES MER
HAVNESIKKERHET (ISPS)

Fra vår strategiske plassering i Kristiansund, er vi operative og kan forflytte oss hvor som helst med våre egeneide og høyt utrustede vogner.

LES MER
FORTØYNING

Security Norway har lang erfaring med sikringsarbeid og fortøyningsoppdrag på havneområder, og er tilgjengelig for våre kunder døgnet rundt via vår vakttelefon.    

LES MER

VÅRE KURS

Security Norway er stolt leverandør av kurs i svinnforebyggende arbeid, ransforebygging og sikkerhetskurs. Kontakt oss i dag for mer informasjon!

SIKKERHETSKURS

Et sikkerhetskurs i regi av oss gir din bedrift og dine ansatte innsikt i hvordan man sikrer bedriften mot uønskede hendelser, unødvendige tap og svinn .

SVINNFOREBYGGENDE KURS

Kurs i Svinnforebyggende arbeid er en glimrende mulighet for raskt å øke din bedrifts sluttresultat. Husk at svinn er tap direkte på bunnlinjen!

RANSKURS

Våre kurs gir dine ansatte et innblikk i hvordan man skal opptre hvis man havner i et rans- eller trusseltilfelle, samt hvordan man sikrer seg selv og omgivelsene etter et ran.

HER FINNER DU OSS